Grupy hakierskie oraz ich działania#94 #GR

Kim tak właściwie jest grupa Anonymous?
“Jesteśmy Anonymous. Jesteśmy legionem. Nie wybaczamy. Nie zapominamy. Oczekujcie nas” – to hasło, które hakerzy z grupy Anonymous umieszczają na przejętych stronach i używają w nagraniach na YouTube. […]

Marketing wymiany towarów miedzy Grecja, a Polska

Marketing wymiany towarów miedzy Grecja, a Polska.

Dlaczego rynek grecki jest atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców?
– niewielki stopień nasycenia
– niski próg wejścia
– rozwojowy charakter rynku greckiego

Handel między Polską, a Grecją nieustannie […]

Safe in the network

The Internet is a huge source of information. It has many positive sides, but we can expose ourselves to a risk that is not apparent at first glance.

Some of the most dangerous threats on the network include:

• Malware, ie different types of viruses, fake websites

• SPAM, unwanted or unnecessary electronic messages

• Phishing one of the most popular hacking […]

Creative Commons Licenses

What is a license?
A Creative Commons license is a legal document or agreement that sets out the terms and conditions for the use of a product, trademark or patent. This license consists of the author making available his copyrighted work under certain conditions.

Licencja Creative Commons

Co to jest licencja?
Licencja Creative Commons to dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z produktu firmowego, znaku handlowego lub patentu. Licencja ta polega na udostępnieniu przez twórcę swój utwór, pod określonymi warunkami, objęty majątkowymi prawami autorskimi. […]

Bezpieczni w sieci

Internet to ogromne źródło informacji. Posiada wiele pozytywnych stron, jednakże możemy narazić się na niebezpieczeństwo którego nie widać na pierwszy rzut oka.

Wśród najniebezpieczniejszych zagrożeń w sieci można wymienić:
-Złośliwe oprogramowanie, czyli różnego rodzaju wirusy, fałszywe witryny […]

Legalne zrodla w internecie (Angielski)

Privacy on the Internet Privacy is a right granted to every individual. Privacy underpins freedom of speech, association and assembly. All of these are essential to a free and fully democratic society. […]

Legalne zrodla w internecie (Grecki)

Απόρρητο στο Διαδίκτυο Η ιδιωτική ζωή είναι ένα δικαίωμα που παρέχεται σε κάθε άτομο. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής στηρίζει την ελευθερία του λόγου, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για μια ελεύθερη και πλήρως δημοκρατική κοινωνία. […]

Legalne zrodla w internecie (Polski)

Prywatność jest prawem przyznawanym każdej jednostce. Prywatność leży u podstaw wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń. Wszystko to jest niezbędne dla wolnego i w pełni demokratycznego społeczeństwa. […]

Grupy hakierskie oraz ich osiągniecia#94 #ENG

Please check out my article. “Hacker groups and their activities” GRUPY HAKERSKIE oraz ich największe osiągnięcia. Who exactly is the Anonymous group? “We are Anonymous. We are a legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us ”- this is the slogan that hackers from the Anonymous group place on hijacked sites and use in YouTube recordings. […]