Start projektu w sektorze edukacji szkolnej w ramach Erasmus+ !

Właśnie ruszamy z przygotowaniami do projektu w sektorze edukacji szkolnej współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000055931

Kluczowa akcja projektu

Kluczową akcją jest międzynarodowa indywidualna mobilność uczniów, w której udział będą mogli wziąć zarówno uczniowie naszego liceum, jak i uczniowie technikum logistycznego i budowlanego. 

W tej edycji uczestnicy będą mieli okazję pojechać do Katerini w Grecji. Wyjazd odbędzie się w dniach 28.05.-10.06.2023.

Celem głównym projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie cyfrowym, językowym, kulturowym, społecznym i osobistym. Ważny jest też wzrost zainteresowania uczniów nauką przedmiotów ogólnokształcących. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zwiększą swój potencjał w dalszej edukacji i na rynku pracy

Korzyści dla naszej szkoły i społeczności

Przez realizowanie międzynarodowych projektów wzrasta atrakcyjność naszej szkoły w skali regionu. Mamy okazję rozwijać kompetencje naszej kadry i umacniać międzynarodowy charakter szkoły. Projekty są też dla nas wspaniałym narzędziem do wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych wśród osób o zmniejszonych szansach.

Nowy fanpage projektowy!

Ponieważ realizacja międzynarodowych projektów jest jednym z priorytetów naszej szkoły, postanowiliśmy uruchomić profil na Facebooku dedykowany właśnie tym projektom. Chcemy jeszcze efektywniej docierać do Was z informacjami, dzielić się relacjami z wyjazdów i szerzyć efekty Waszych praktyk.

Profil znajdziecie tu: https://www.facebook.com/EuropaNaszymDomemZSCKPSochaczew

Zapraszamy do obserwowania i wypatrywania informacji o rekrutacji, która rusza już 24.03.2023!