Historia greckiej architektury

Zanim rozpoczął się w Grecji okres archaiczny, dominowały tam dwie kultury: mykeńska i minojska. Kultura minojska rozwijała się na Krecie, gdzie budowano bogato zdobione pałace. Kultura mykeńska, która rozwijała się na Peloponezie miała całkiem inny charakter, pozostały po niej cytadele, fortyfikacje i grobowce. Obie cywilizacje przestały istnieć około 1100 r. p. n. e. po inwazji plemienia Dorów, które mieszkało w Grecji kontynentalnej. Miasta, które założyli Dorowie, były rządzone przez arystokrację, a później przez tyranów. Dwa najpotężniejsze wówczas miasta to Sparta oraz Ateny, gdzie silne wpływy miało plemię Jonów, pochodzące z Azji Mniejszej. 

Kultura starożytnej Grecji, wraz z greckim sposobem budowania rozwijała się w Grecji kontynentalnej,
na Peloponezie, na wyspach morza Egejskiego oraz w Azji Mniejszej. 

Greckie budowle sakralne

Budownictwo w starożytnej Grecji było nastawione przede wszystkim na sprawy związane z kultem. Od najdawniejszych czasów Grecy budowali liczne świątynie, w których oddawali cześć bogom ze swojego rozbudowanego panteonu.

Greckie budowle sakralne budowane były głównie na planie prostokąta, z dachem wsparym na belkowaniu i podtrzymywanym przez kolumny (por. interkolumnium). Różne typy światyń to: templum in antis, świątynia w podwójnych antach, prostylos, amfiprostylos, peripteros, pseudoperipteros, pseudodipteros.

Szczególną kategorią obiektów związanych z kultem były mauzolea, których nazwa nawiązuje do monumentalnej budowli grobowej Mauzoleosa w Halikarnasie.

Architektura greckich teatrów

 Charakterystycznymi dla greckiej architektury obiektami są teatry budowane na wolnym powietrzu. Korzenie greckiego teatru związane są z kultem, przede wszystkim z obrzędami ku czci Dionizosa. Pierwotnie widownia gromadziła się na stoku wzgórza, zaś przedstawienia odbywały się na położonym poniżej placu. Później wykorzystywano tymczasowe, nietrwałe konstrukcje.

 

 Wreszcie w V w.p.n.e. powstawać zaczęły teatry budowane z kamienia; najstarszy zachowany obiekt tego rodzaju datuje się na 350 r. p.n.e.

Wykonał Wojciech Kubiak

You can check english version of this article –>