Europa jest naszym domem

Mobilności edukacyjne w państwach Europejskich i zagraniczne praktyki zawodowe na stałe wpisały się w kalendarz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego “Osiemdziesiątka”

Mobilności edukacyjne

W ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej finansowane i realizowane w programie Erasmus+

Ponadnarodowe mobilności uczniów

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Praktyki zawodowe

W ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+

Otrzymaliśmy akredytacje!

Jest to świetna wiadomość dla uczniów i kadry Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Dzięki otrzymanym akredytacjom będziemy mogli bez przeszkód organizować zagraniczne praktyki zawodowe, mobilności uczniów i kadry naszej szkoły w latach 2021 – 2027. Programy w których będziemy uczestniczyć to:

Akredytacja Erasmusa nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000047368 w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – projekty krótkoterminowe (KA122-SCH) dla 20 uczniów i 5 osób z kadry szkoły każdego roku szkolnego dla którego została przyznana akredytacja.

Akredytacja nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096323 w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ dla 35 uczniów i 4 osób z kadry szkoły dla każdego roku szkolnego w którym jest przyznana akredytacja.

“Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.”

W towarzystwie i z udziałem naszych rówieśników z zagranicznych szkół wzmacniamy kluczowe kompetencje społeczne, językowe, kulturowe, cyfrowe i inne, które są niezbędne w rozwoju osobistym, aktywnym obywatelstwie europejskim i w starcie na rynku pracy.

Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

Zadowoleni uczniowie

Podczas mobilności edukacyjnych skierowanych do uczniów i pracowników szkoły znajdujemy czas by aktywnie promować włączenie społeczne i różnorodność, zrównoważenie środowiskowe. Doświadczamy wszystkimi zmysłami, zwiedzamy i eksplorujemy.

Edukacja szkolna

Zagraniczne Praktyki Zawodowe są niezwykłym doświadczeniem, możemy podglądać jak prace, które znamy z rodzimego podwórka są wykonywane w innych krajach. Pozwala to zdać sobie sprawę, że wykonywanie tego samego zawodu w innych warunkach społecznych, geograficznych, czy ustawodawczych może wyglądać zupełnie inaczej.

Kształcenie zawodowe Erasmus+

PROJEKTY W RAMACH AKREDYTACJI ERASMUS +
2021 - 2027

  2023   2024

!

Poznaj Wcześniejsze inicjatywy

Wnioskujemy o finansowanie projektów zagranicznych mobilności uczniów i kadry naszej szkoły by wspierać ustawiczne uczenie i poszerzać horyzonty naszych podopiecznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w ich realizacji zdobyliśmy akredytacje w Programie Erasmus na lata 2021-2027 co zapewni ciągłość naszych działań w środowisku międzynarodowym.

Wspieramy start w dorosłość!

?

Pod nazwą Potencjał regionów – wpływ historii, zasobów i świadomości społecznej na poziom rozwoju regionów dla 20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego zrealizowany jesienią/wiosną 2020/21 roku. ∨

Pod nazwą Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową – program praktyk zawodowych dla 35. uczniów technikum w 4. zawodach: mechanik, budowlaniec, logistyk, informatyk – mobilność do Grecji realizowana w dniach 7 – 18 października 2019 roku

Przede wszystkim płatne staże w firmach i zakładach na terenie powiatu sochaczewskiego i w Warszawie dla 86 uczniów w czterech zawodach: technik mechanik, technik budownictwa, technik, logistyk, technik informatyk (sfinansowany dojazd, odzież robocza). Ponadto w każdym zawodzie zajęcia specjalistyczne i kursy

Organizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z matematyki, języka angielskiego, oraz przedmiotów zawodowych), zajęcia pozalekcyjne (z matematyki, z języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii, przedsiębiorczości, informatyki). Uczniowie korzystali ze wsparcia psychologicznego w postaci warsztatów Akademia Liderów

Zorganizowano dla uczniów technikum i zsz zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych (z matematyki, języka angielskiego, oraz przedmiotów zawodowych), zajęcia pozalekcyjnych (z matematyki, z języka angielskiego, biologii, geografii, przedsiębiorczości, informatyki), warsztaty psychologiczne prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę psychologów.

Projekt przewidywał realizację 9 zadań rozłożonych na 3 lata. Min. powstał film o szkole, promujący kształcenie zawodowe z prezentacją oferty edukacyjnej, odbył się kurs języka angielskiego zawodowego, powstał autorski program specjalizacji dla technikum, powstała klasopracownia dla ślusarzy, odbył się kurs komputerowego wspomagania rysowania konstrukcji, 30. uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uzyskało uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii „B”, uprawnienia spawalnicze metodą 111.

Chcesz wziąć udział w Projektach?

Śledź aktualności na stronie naszej szkoły. Oferta projektów skierowana jest dla uczniów klas licealnych i technikum. Każdy, kto osiąga dobre wyniki w nauce. i jest zaangażowany w życie szkoły ma szansę by zakwalifikować się do udziału w projektach, które będziemy realizować w kolejnych latach dzięki uzyskanym akredytacjom.

Jeśli jeszcze nie jesteś pewien czy to inicjatywa dla Ciebie wysłuchaj wywiadu nagranego w Radiu Sochaczew z panią dyrektor Julią Jakubowską i uczestnikiem praktyk zawodowych Piotrem Olkowiczem klikając w ikonę poniżej. 

Aktualności

Promocja i upowszechnianie rezultatów jest nieodłącznym elementem działań projektowych. My działamy szeroko! Udostępniamy treści promocyjne w lokalnej prasie, rozgłośniach radiowych, na stronie szkoły, na stronach partnerów projektów. Najświeższe relacje z mobilności i praktyk znajdziecie na naszym profilu facebookowym. By dotrzeć do najszerszego grona odbiorców prezentujemy nasze inicjatywy podczas spotkań podsumowujących w szkole czy też w trakcie wydarzeń powiatowych jak targi szkolne.