Zaczynamy rekrutację do projektu Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową - edycja IV, nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055926

Najważniejsze na początek, czyli kiedy?

24.03.-29.03.2023 – składanie wniosków do rekrutacji

29.03.2023 o godzinie 12:00 kończymy przyjmować wnioski – zapiszcie dokładnie datę i godzinę, żeby nie przegapić terminu!  

31.03.2023 do godziny 12:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

do 04.04.2023 do godziny 12:00 – możliwość składania odwołań

05.04.2023 do godziny 16:00 – ostateczne wyniki rekrutacji

Kogo zapraszamy do rekrutacji?

O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie klasy III i IV technikum:

  • mechanicznego
  • informatycznego
  • elektrycznego

Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie 29 uczestników projektu.

UWAGA: Uczniowie, którzy brali już udział w projekcie edukacyjnym finansowanym ze środków ERASMUS+ nie będą brani pod uwagę przy obecnej rekrutacji.

 

Gdzie i kiedy odbywa się mobilność w ramach projektu?

Uczestnicy wyjadą na praktyki zawodowe do Włoch w dniach 22.05.-2.06.2023. Instytucją przyjmującą jest Istituto Salesiano G. Bearzi, via don Bosco, 2 – 33100 Udine.

 

Jak będą wyglądały praktyki?

  • każdy z uczestników zrealizuje 60 godzin indywidualnego programu praktyk
  • praktyki zawodowe będą realizowane przez 5 dni w tygodniu – dni robocze
  • dobowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 6 godzin
  • w ramach mobilności 2 dni (weekend) zostaną wykorzystane na realizację programu kulturowego

Pełen regulamin rekrutacji i niezbędne formularze znajdziecie na stronie szkoły: https://zsckp.powiatsochaczew.pl/  i na stronie projektów europejskich http://zsckpsochaczew.eu/

Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Was do rekrutacji 🙂