Zaczynamy rekrutację do międzynarodowego projektu w sektorze edukacji szkolnej 2022-1-PL01-KA121-SCH-000055931

Ważne terminy (zapoznajcie się dokładnie, żeby nic nie przegapić!)

24.03.-29.03.2023 – składanie wniosków do rekrutacji

29.03.2023 o godzinie 12:00 kończymy przyjmować wnioski 

31.03.2023 do godziny 12:00 – ogłoszenie wyników rekrutacji

do 04.04.2023 do godziny 12:00 – możliwość składania odwołań

05.04.2023 do godziny 16:00 – ostateczne wyniki rekrutacji

Do kogo skierowany jest projekt?

W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie klas III i IV liceum ogólnokształcącego oraz klas III i IV technikum budownictwa i technikum logistycznego. Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie 29 uczestników projektu.

UWAGA: Uczniowie, którzy brali już udział w projekcie edukacyjnym finansowanym ze środków ERASMUS+ nie będą brani pod uwagę przy obecnej rekrutacji.

 

Termin mobilności

Uczestnicy wyjadą do miejscowości Katerini Grecji w dniach 28.05.-10.06.2023.

 

Ogólne założenia projektu

  • każdy z uczestników zrealizuje program merytoryczny wspólnie z uczniami szkoły partnerskiej
  • zajęcia merytoryczne realizowane w ramach projektu będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze 6-8h dziennie.
  • uczestnikom zostanie wyznaczony opiekun merytoryczny ze strony szkoły partnerskiej, który będzie czuwał nad prawidłową realizacją zajęć wspólnie z opiekunami delegowanymi przez szkołę
  • w ramach mobilności zostanie zrealizowany także program kulturalny 

 

Pełen regulamin rekrutacji i niezbędne formularze znajdziecie na stronie szkoły: https://zsckp.powiatsochaczew.pl/  i na stronie projektów europejskich http://zsckpsochaczew.eu/

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia, które należy złożyć w sekretariacie szkoły 🙂