Projekt z obszaru praktyk zawodowych

(nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055926)

W dniach od 22 maja do 2 czerwca 2023 roku 26 uczniów
i trzech nauczycieli ZSCKP uczestniczyło w międzynarodowym projekcie we Włoszech. Instytucją przyjmującą była dysponująca bogatym wyposażeniem technicznym i profesjonalnymi pracowniami Istituto Salesiano G. Bearzi w miejscowości Udine.
W projekcie wzięli udział uczniowie klas technik informatyk, technik mechanik i technik elektryk.

W celu zrealizowania zaplanowanych działań zostaliśmy podzieleni w ramach praktyk zawodowych na grupy projektowe:

1. Technicy informatycy zajęli się m.in. projektowaniem stron www
i uczestniczyli w wykładach na temat systemów informatycznych.
2. Elektrycy prowadzili m.in. prace instalatorskie i pracowali
nad rysunkami technicznymi.
3. Mechanicy m.in. projektowali maszyny i urządzenia, analizowali rysunki techniczne i uczyli się drukować
w technologii 3D.

Po godzinach zrealizowaliśmy niezwykle ciekawy program zwiedzania, który pozwolił nam bliżej poznać kolebkę europejskiej cywilizacji.

Każdy z nas zrealizował 60 godzin zajęć praktycznych
w ramach indywidualnego programu.

Projekt z obszaru Edukacja Szkolna

(nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000055931)

W dniach 28.05 – 10.06.2023 ZSCKP nasza placówka zrealizowała projekt mobilności w Grecji, ze szkołą przyjmującą 3rd General Lyceum w Katerini. Wzięło w niej udział 29 uczniów klas III i IV liceum ogólnokształcącego oraz klas III i IV technikum budownictwa i technikum logistycznego, a także trzech nauczycieli.

Zajęcia merytoryczne odbywały się w dni robocze w wymiarze 6-8 godzin dziennie przybierając ciekawą i różnorodną formę zajęć warsztatowych, wykładów i aktywności terenowych.
Prowadziliśmy prace nad tworzeniem bloga turystycznego
w programie WordPress oraz broszur informacyjnych. Wyszukiwaliśmy i gromadziliśmy informacje dotyczące regionu
– w tym fauny, flory, historii, atrakcji turystycznych
i uwarunkowań gospodarczych Grecji, a następnie poddawaliśmy je analizie i obróbce.

Wszystkie zajęcia, interakcje z rówieśnikami i mentorami prowadzone były w języku angielskim. Uczestniczyliśmy także
w warsztatach z autoprezentacji.

ZOBACZCIE EFEKTY NASZEJ PRACY

Broszury informacyjne

Kursy i szkolenia dla nauczycieli

W ramach akredytacji odbyły się również dwie tury Kursów i Szkoleń, w których uczestniczyło w sumie czterech nauczycieli naszej szkoły.

Nowe technologie zwiększające efektywność kształcenia zawodowego z obszaru praktyk zawodowych

(nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055926)

nauczyciele udali się w dniach 17-26 czerwca 2023 do Grecji, do OLYMPUS EDUCATION SERVICES. Podczas kilku intensywnych kursów
i szkoleń nasza kadra kształciła się w obszarze wykorzystania narzędzi cyfrowych i TIK w procesie edukacji. Zapoznała się także
z zagadnieniami dotyczącymi organizowania i upowszechniania programów Erasmus+.

Nowa technologia w zwiększaniu efektywności kształcenia ogólnego
oraz w promowaniu i rozpowszechnianiu wyników

Z kolei w dniach 05 – 11 czerwca 2023 roku nasza kadra, także w instytucji OLYMPUS EDUCATION SERVICES, odbyła szkolenie z zakresu programu Canva, tworząc na bazie nowych umiejętności materiały dydaktyczne oraz sztucznej inteligencji i szkoliła komunikację w języku angielskim.