Olympus Massif

Olympus Massif

In Greek mythology, Olympus was considered the seat of the Greek gods, including the most important Zeus. From this place,…

Olympic Riviera

Olympic Riviera

The Olympic Riviera is a picturesque region located on the eastern coast of mainland Greece, near Mount Olympus and the…

GREEK FOOD

GREEK FOOD

Food is an important part of a great Greek holiday of your dreams. And even a lot of food. Greeks…

Fauna and flora in the Olimp mountain range

Fauna and flora in the Olimp mountain range

The Olympic Massif is the highest mountain range in Greece, located between the northern and central parts of the country,…

Gods of Olympus

Gods of Olympus

In Greek mythology, there were twelve Olympian gods. Among them were always...

Architecture in Greece

Architecture in Greece

Ancient Greek architecture is the architecture created by Greek-speaking people (Hellenes) in the period from around the 9th century BC…

Athens

Athens

a city that not only takes you deep into history, but also pulsates with the energy of modernity.

Flora and fauna of Pieria

Flora and fauna of Pieria

Pieria is one of the thirteen nomos of the Greek region of Macedonia.

Natural parks and nature reserves in the Pieria region

Natural parks and nature reserves in the Pieria region

There are several natural parks and reserves that protect the region's unique ecosystems and biodiversity.

Sports in Greece

Sports in Greece

The ancient Greeks valued sports competition very much and believed that victory was a sign of divine favor for the…

Faumous Greeks

Faumous Greeks

Have you heard about the Greeks who are famous all over the world? Among them are popular...

Aegean Gulf

Aegean Gulf

It is one of the most beautiful areas in Greece, famous for its picturesque beaches, turquoise waters and a wealth…

Flora and fauna of the Aegean Sea

Flora and fauna of the Aegean Sea

The Aegean Sea is characterized by high biodiversity despite its small size.

Ancient Greece today

Ancient Greece today

Even though many centuries have passed, many aspects of ancient Greek culture and heritage can be seen today.

ZEUS FALLS

ZEUS FALLS

Zeus Falls and Aphrodite's Bathtub. The gorge is exceptionally beautiful. We enter it next to the Orthodox cemetery with white…

Thessaly Tourism

Thessaly Tourism

In Thessaly you can discover the charms of real Greece, both those related to blissful relaxation on beautiful beaches and…

Delphi

Delphi

Greek archaeological site with ancient sacrificial sites, temples. It is located in central Greece and includes the ruins of an…

Skiathos Island

Skiathos Island

the most cosmopolitan island in the Northern Sporades, it is a true paradise on earth, with lush pine forests and…

Greek Macedonia

Greek Macedonia

The historical land of Greece, a country loved by tourists. It delights with its picturesque...

Litochoro – English

Litochoro – English

a town in Greece, in the decentralized administration of Macedonia-Thrace, in the region of Central Macedonia, in the unit...

The largest Greek islands

The largest Greek islands

Greece is a typical island country. Beyond the mainland, it includes about three thousand islands, of which only 167 are…

Monasteries in Meteora

Monasteries in Meteora

The word "meteor" means "high above" or "sky", which perfectly describes these monasteries, that literally rise high in the mountains...

Thessaloniki – a city in Greece

Thessaloniki – a city in Greece

Thessaloniki , the so-called ghost town, lies on the Aegean Sea and attracts numerous tourists every year

Castle of Platamonas

Castle of Platamonas

A fortress built in the 11th century by the Crusaders, later captured by the Venetians in 1470 and then in…

Restaurants in Greece

Restaurants in Greece

Check our list of recommendations with Greek restaurants in Thessaloniki you should check !

Riviera Olimpijska

Riviera Olimpijska

Riviera Olimpijska (Olympic Riviera) to malowniczy region położony na wschodnim wybrzeżu Grecji kontynentalnej, w pobliżu góry Olimp i Morza Egejskiego.…

GRECKIE JEDZENIE

GRECKIE JEDZENIE

Jedzenie jest ważną częścią wspaniałych greckich wakacji, o których marzysz. A nawet dużo jedzenia. Grecy lubią dobrze i zdrowo się…

Fauna i flora w masywie górskim Olimp

Fauna i flora w masywie górskim Olimp

Masyw olimpijski to najwyższy masyw górski w Grecji, położony między północną a środkową częścią kraju, oddzielający historyczną Macedonię od Tesalii...

Największe greckie wyspy

Największe greckie wyspy

Grecja to typowy kraj wyspiarski. Poza lądem obejmuje około trzech tysięcy wysp, z których tylko 167 jest zamieszkałych. Każdy ich…

Klasztory w Meteorach

Klasztory w Meteorach

Słowo “meteor” oznacza “wysoko w górze” lub “podniebne”, co idealnie opisuje te klasztory, które dosłownie wznoszą się wysoko w górach...

Saloniki – miasto w Grecji

Saloniki – miasto w Grecji

Saloniki, czyli tak zwane miasto duchów, leży nad Morzem Egejskim i co roku przyciąga liczne grono turystów

Zamek w Platamonas

Zamek w Platamonas

Twierdza wzniesiona w XI w. przez krzyżowców, zdobyta później w 1470 roku przez Wenecjan a następnie w 1556 r. przez…

Masyw Olimpu

Masyw Olimpu

W mitologi greckiej Olimp uważany był za siedzibę bogów greckich, w tym najważniejszego Zeusa. Z tego miejsca bogowie mieli kierować…

Litochoro

Litochoro

Litochoro – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Macedonia-Tracja, w regionie Macedonia Środkowa, w jednostce...

Wyspa Lesbos

Wyspa Lesbos

Wyspa Lesbos, położona na północno-wschodnim Morzu Egejskim, to ukryty skarb o bogatej wartości turystycznej. Jej naturalne piękno, w tym bujne…

Bogowie Olimpu

Bogowie Olimpu

W mitologii greckiej mówiło się o dwunastu bogach olimpijskich. Wśród nich wymieniano zawsze..

Ateny

Ateny

miasto, które nike tylko przenosi w głąb historii, ale też pulsuje energią nowoczesności.

Architektura w Grecji

Architektura w Grecji

Architekturą starożytnej Grecji nazywamy budownictwo tworzone przez ludzi mówiących po grecku (Hellenów), w okresie od około IX w. p. n.…

Flora i fauna Pierii

Flora i fauna Pierii

Pieria to jedno z trzynastu nomosów greckiego regionu Macedonii.

Parki przyrodnicze i rezerwaty przyrody w regionie Pieria

Parki przyrodnicze i rezerwaty przyrody w regionie Pieria

W regionie Pieria, położonym w północnej Grecji, znajduje się kilka parków przyrodniczych i rezerwatów, które chronią unikalne ekosystemy oraz różnorodność…

Sporty w Grecji

Sporty w Grecji

W starożytnej Grecji sport uważano za ważny element edukacji chłopców i pozytywnego kształtowania charakterów. Grecy starożytni bardzo cenili rywalizację sportową…

CRETE

CRETE

The first traces of settlement in Crete date back to approximately 6000-3100 BC.

Sławni Grecy

Sławni Grecy

Czy słyszeliście o Grekach, którzy są znani na całym świecie? Są wśród nich popularni...

Zatoka Egejska

Zatoka Egejska

Jest jednym z najpiękniejszych obszarów w Grecji, słynącym z malowniczych plaż, turkusowych wód i bogactwa historycznych miejsc.

KRETA

KRETA

Pierwsze ślady osadnictwa na Krecie datowane są na ok. 6000-3100 p.n.e.

Flora i fauna Morza Egejskiego

Flora i fauna Morza Egejskiego

Morze Egejskie charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną pomimo swoich niewielkich rozmiarów.

WODOSPADY ZEUSA

WODOSPADY ZEUSA

Wodospady Zeusa i Wanny Afrodyty. Wąwóz jest wyjątkowo ładny. Wchodzimy do niego obok prawosławnego cmentarza z białymi marmurowymi grobami.

Starożytna Grecja w dzisiejszych czasach

Starożytna Grecja w dzisiejszych czasach

Mimo że minęło wiele wieków, wiele aspektów starożytnej greckiej kultury i dziedzictwa można dostrzec w dzisiejszych czasach.

Turystyka Tesalia

Turystyka Tesalia

W Tesalii można odkryć uroki prawdziwej Grecji zarówno te związane z błogim wypoczynkiem na przepięknych plażach, jak i ze zwiedzaniem…

Wyspa Skiatos

Wyspa Skiatos

najbardziej kosmopolityczna wyspa w Północnych Sporadach, to prawdziwy raj na ziemi, z bujnymi lasami sosnowymi i krystalicznie czystymi lazurowymi wodami.

Delfy

Delfy

Greckie stanowisko archeologiczne ze starożytnymi miejscami składania ofiar, światyniami . Znajduje się w środkowej Grecji i obejmuje ruiny antycznego sanktuarium…

Macedonia Grecka

Macedonia Grecka

Kraina historyczna Grecji, kraju uwielbianym przez turystów. Zachwyca malowniczym...

Restauracje w Grecji

Restauracje w Grecji

Sprawdź naszą listę rekomendacji greckich restauracji w Salonikach, które powinieneś odwiedzić !

“The project is financed by the European Union. The opinions and views expressed are solely the personal views of the authors and do not necessarily reflect the position of the European Union or the entity granting support.The European Union and the grantor are not responsible for them.”

„Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie osobistymi stanowiskami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej lub podmiotu przyznającego wsparcie. Unia Europejska oraz podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.