W regionie Pieria, położonym
w północnej Grecji, znajduje się kilka parków przyrodniczych i rezerwatów, które chronią unikalne ekosystemy oraz różnorodność biologiczną regionu. 

Oto kilka z nich:

Park Narodowy Olimp

Park Narodowy Olimp jest najbardziej znanym i ikonicznym parkiem przyrodniczym w regionie Pieria. Leży na stokach góry Olimp, która jest uważana za miejsce narodzin greckiej mitologii
i siedzibę bogów. Park ten ma ogromne znaczenie historyczne, kulturowe
i przyrodnicze. Chroni różnorodne ekosystemy, w tym górskie lasy, łąki alpejskie, strumienie i wodospady.

Jest również domem dla wielu rzadkich
i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, takich jak górska świstaka, orlik grubodzioby i kozice.

Ten rezerwat przyrody jest jednym z największych obszarów mokradeł w Grecji i jest ważnym siedliskiem ptaków wędrownych oraz gatunków rzadkich i zagrożonych. Chroni on rozległe bagna, łąki
i lasy wzdłuż rzek Axios, Loudias i Aliakmonas. Rezerwat jest rajem dla wielu gatunków ptaków, takich jak bocian czarny, orzeł przedni, czapla siwa, mewa kaspijska
i wiele innych

Rezerwat Przyrody
Axios-Loudias-Aliakmonas

Rezerwat Przyrody Delta Aksjos

 Ten rezerwat przyrody położony jest w delcie rzeki Axios
i jest jednym z najważniejszych obszarów mokradeł w Grecji.

Delta Aksjos jest ważnym siedliskiem dla ptaków wodno-błotnych, zarówno migrujących, jak i lęgowych. Spotkać tu można takie gatunki jak pelikan różowy, czapla purpurowa, kormoran czarny, flaming różowy i wiele innych. Rezerwat jest również domem dla innych gatunków zwierząt i roślin charakterystycznych dla mokradeł.

Rezerwat Przyrody Olympus Pieria

 Ten rezerwat przyrody obejmuje obszar górski na stokach masywu Olimp w regionie Pieria.

 Chroni on unikalne ekosystemy alpejskie, w tym wysokogórskie łąki, skały i wodospady. Rezerwat jest ważnym siedliskiem dla gatunków flory
i fauny górskiej, takich jak storczyki, świstaki, kozice i orły. Oferuje również wspaniałe widoki na masyw Olimp oraz okoliczne tereny.

You can check english version of this article –>