Religia w Grecji

Wśród religii w Grecji największą denominacją jest Grecki Kościół Prawosławny do którego należy zdecydowana większość ludności Grecji i który jest uznany przez konstytucję jako religia państwowa. Inne główne religie to: islam, katolicyzm, hellenizm i protestantyzm.

Według najnowszego sondażu Eurobarometru z 2010 roku odpowiedzi mieszkańców Grecji na pytania w sprawie wiary były następujące:

 

79% – „Wierzę w istnienie Boga”,

16% – „Wierzę w istnienie pewnego rodzaju ducha lub siły życiowej”,

4% – „Nie wierzę w żaden rodzaj ducha, Boga lub siły życiowej”,

1% – „Nie wiem”.

Grecka Flaga

Grecka flaga w kształcie prostokąta składa się z dziewięciu poziomych pasów ułożonych na przemian. Pięć z nich jest koloru niebieskiego, pozostałe cztery są białe. W lewym górnym rogu znajduje się kanton z białym krzyżem na niebieskim tle. Wskazuje on na związek Grecji
z cerkwią prawosławną. 

Barwa niebieska odnosi się do nieba i wód otaczających Grecję.

 
Biel ma symbolizować pianę morskich fal.

Z czego znana jest Grecja?

Zgodnie ze starogrecką legendą Bóg tworząc świat przesiał glebę przez sitko, tak aby każdy kraj otrzymał najlepszy teren. Pozostałe w sitku kamienie rzucił przez ramię za siebie – tak właśnie miała powstać Grecja.

Zgodnie z tradycją podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich Grecja zawsze maszeruje, jako pierwsza. Wiąże się to z faktem, iż to właśnie z tego kraju wywodzą się tradycje olimpijskie. Z kolei sportowcy kraju organizującego igrzyska maszeruje jako ostatni. W 2004 roku greccy sportowcy musieli wystąpić w obu rolach – otwierających
i zamykających marsz.

Podczas jednej z bitew w walce o niepodległość greckie wojska starły się z tureckim garnizonem na wzgórzu Akropol. W pewnym momencie Turkom zabrakło nabojów i zaczęli ciąć marmurowe kolumny, aby wykorzystać je jako pocisk. 
Grecy szybko zareagowali przesyłając im amunicje mówiąc:

 

“Mamy dla Was kule, nie dotykajcie tylko tych kolumn”.

GRECKA GEOGRAFIA

Grecja posiada blisko 2500 wysp, jednak tylko 165 jest zamieszkałych. Wiele z nich jest znane na świecie. Na szczególną uwagę zasługuje wielokrotnie wyróżniane przez czasopisma podróżnicze Santorini i uznane za najpiękniejszą wyspę świata.


Blisko 80% powierzchni tego kraju to tereny górzyste.


Grecja jest jednym z najbardziej słonecznych krajów w Europie. Średnio rocznie Grecy mogą liczyć na ponad 250 słonecznych dni.

You can check english version of this article –>