kraina historyczna w Grecji, kraju uwielbianym przez turystów. Zachwyca malowniczym, zróżnicowanym krajobrazem, dostępem
do czterech mórz i bogactwem około 2500 wysp. Znajdziemy tu plaże kamieniste, skaliste i piaskowe, często ukryte
w przepięknych zatokach. Dzięki temu Grecję można odkrywać wciąż na nowo. Od maja do końca października pogoda sprzyja wszystkim urlopowiczom, na których czekają dni pełne słońca. 

Według greckiej mitologii, Makedon był pierwszym przywódcą Macedonó, plemienia które zasiedliło zachodnią, południową
i środkową część regionu oraz założyło Królestwo Macedonu.

Według Herodota, Makednoi byli odłamem Dorów. Wszystkie nazwy pochodzą najprawdopodobniej od doryckiego przymiotnika makednós, oznaczającego „wysoki”. Makednoi uchodzili za ludzi wysokich i bardzo prawdopodobne jest, że chciano to zaznaczyć w nazwie plemienia.

Macedonia jest podzielona na 3 regiony administracyjne, które dzielą się na 13 nomosów.

Położenie Grecji Macedonii. Macedonia Zachodnia
(Ditiki Makedonia)

1. Kastoria
2. Florina
3. Kozani
4. Grewena

 

Macedonia Środkowa
(Kendriki Makedonia)

5. Pela
6. Imatia
7. Pieria
8. Kilkis
9. Saloniki
10. Chalkidiki
11. Seres

Macedonia Wschodnia i Tracja (Anatoliki Makedonia kie Thraki)

12.Drama

13. Kawala

Konflikt grecko-macedoński

Konflikt pomiędzy Grecją a Republiką Macedonii, rozpoczęty odmową uznania przez Grecję nazwy swojego sąsiada.
 Był on ważnym problemem greckiej i macedońskiej polityki zagranicznej od roku 1992, rzutującym także na proces rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej. Zakończony został porozumieniem z 2019, w wyniku którego Macedonia zmieniła nazwę na Macedonia Północna.

Główny element konfliktu

Główny element konfliktu stanowił sprzeciw Grecji wobec używania przez rząd w Skopje nazwy „Macedonia”, uznawanej przez Greków za element greckiego dziedzictwa narodowego, argumentowany greckim pochodzeniem i grecką tradycją państwową tej nazwy, która wobec tego nie powinna być używana w odniesieniu do innego państwa

Według greckiej mitologii, Makedon był pierwszym przywódcą Macedonó, plemienia które zasiedliło zachodnią, południową i środkową część regionu oraz założyło Królestwo Macedonu. Według Herodota, Makednoi byli odłamem Dorów. Wszystkie nazwy pochodzą najprawdopodobniej od doryckiego przymiotnika makednós , oznaczającego „wysoki”. Makednoi uchodzili za ludzi wysokich i bardzo prawdopodobne jest, że chciano to zaznaczyć w nazwie plemienia.

Skrajne głosy w Grecji podnosiły brak jakichkolwiek praw do współużytkowania nazwy „Macedonia” ze strony ludności słowiańskiej, nieobecnej w tym regionie w starożytności. Wchodząca w skład koalicji rządzącej niewielka partia Niezależni Grecy negowała także istnienie narodu i języka macedońskich Słowian.Z kolei strona macedońska podnosiła problem mniejszości macedońskiej w Grecji.

Macedończycy mieszkają w Grecji w okręgach Florina, Pella oraz okolicach Salonik. Nie są jednak uznawani za mniejszość narodową (lokalne władze określają ich jako etnicznych Greków, zeslawizowanych w przeszłości), toteż nie posiadają odpowiednich dla tego statusu praw.

You can check english version of this article –>