Stanowisko archeologiczne znajduje się na wysokości 500–700 m n.p.m.Według jednego z mitów, w Delfach spotkały się dwa orły wysłane przez Zeusa z krańców wszechświata dla znalezienia tzw. pępka świata.Pierwsze ślady osadnictwa w regionie Delf pochodzą z okresu neolitu (ok. 4000 p.n.e.) – w jednej z jaskiń na stoku Parnasu odkryto ślady rytualne. W epoce mykeńskiej na terenie sanktuarium istniała osada i cmentarz, których pozostałości odnaleziono podczas prac archeologicznych .

Główna polis Amfiktonii Delfickiej

W tamtym okresie funkcjonowało tu sanktuarium bogini – Gei lub Ateny, która udzielała przepowiedni poprzez kapłankę. Delfy były głównym ośrodkiem Amfiktionii Delfickiej – związku zrzeszającego 12 polis z terytoriów Tesalii i południowo-środkowej Grecji.


 

Organizowała ona igrzyska pytyjskie
i kontrolowała finanse oraz działalność sanktuarium, kt
óre w VI w. p.n.e. uzyskało autonomię, pozostając pod ochroną i administracją Amfiktionii .

Pod opieką Apollina

Delfy powiększyły wówczas swoje terytorium, zwiększając swoje wpływy religijne i polityczne. Podczas wojny z Persami w 480 roku p.n.e. Delfy zostały ocalone według legendy dzięki ingerencji Apollina, który zesłał lawinę kamienną, by żołnierze perscy uciekli
 w panice.

Najlepszy okres wyroczni

Największym poważaniem cieszyły się Delfy
w archaicznej Grecji
– najlepsze lata wyroczni przypadły
na okres VI
–IV w. p.n.e. Wyrocznia delficka uznawana była
za najbardziej wiarygodną. Uważano, że udało się przewidzieć wydarzenia związane m.in. z potopem Deukaliona, wyprawą Argonaut
ów i wojną trojańską,
 a także z zakładaniem kolonii greckich.

Wyrocznia

W wyroczni zasiadała Pytia, która siedząc na trójnogu, przepowiadała przyszłość . Przez Pytię miał przemawiać Apollin . Jej odpowiedzi były potokiem słów bez związku, które kapłani składali w przepowiednie komponowane heksametrem. 

Igrzyska pytyjskie

Igrzyska pytyjskie były igrzyskami panhelleńskimi organizowanymi ku czci Apollina, początkowo co osiem lat, a później co cztery.

 

Igrzyska trwały przez siedem dni i obejmowały konkursy śpiewacze hymnów na cześć Apollina, przedstawienia dramatyczne i komediowe oraz zawody sportowe,
 w kt
órych programie były m.in. dolichos, pięciobój antyczny, pankration czy wyścigi rydwanów

You can check english version of this article –>