Sporty w Grecji

W starożytnej Grecji sport uważano za ważny element edukacji chłopców i pozytywnego kształtowania charakterów. Grecy starożytni bardzo cenili rywalizację sportową i sądzili, że zwycięstwo jest znakiem boskiej przychylności
 dla zawodnika.

Znaczenie sportu dla Greków

Sport miał dla Greków znaczenie religijne – największe zawody odbywały się z okazji świąt religijnych.

 

Najsłynniejszymi były igrzyska olimpijskie, dużą popularnością cieszyły się też pozostałe igrzyska
o charakterze panhelleński

Każdego roku odbywały się przynajmniej dwa wielkie igrzyska, a było też wiele imprez lokalnych i urządzanych z powodu szczególnych okazji. Zawodnicy mieli okazję
 do występowania  i zdobywania nagród.

Nagrody na igrzyskach

Nagrody w igrzyskach panhelleńskich były symboliczne (wieńce), bywały one jednak także wysokie i konkretne, w przedmiotach
(np. w Panatenajach amfory z najlepszą oliwą,
tzw. amfory panatenajskie) i w monecie, a także
w honorach i przywilejach przyznawanych przez miasto ojczyste – zwłaszcza zwycięzcom igrzysk olimpijskich.

Grecy przedkładali indywidualną rywalizację, nad sport zespołowy

Podczas zawodów zazwyczaj rozgrywano następujące dyscypliny: biegi, konkurencje lekkoatletyczne (skok w dal, rzut dyskiem, rzut oszczepem) oraz walki (zapasy, boks i pankration),
 a także wyścigi koni i rydwanów. Wyścigi rydwanów cieszyły się dużą popularnością wśród Greków. 

Kobiety i dziewczynki miały również możliwość uprawiania pewnych sportów. W Sparcie poddawane były intensywnym ćwiczeniom fizycznym.

 

 Zamiłowanie Greków do sportu wywodziło się głównie z uwielbienia siły i piękna męskiego ciała. Przedstawienia sportowców były częstym tematem dzieł artystów.

You can check english version of this article –>

O autorze