Prywatnosc w internecie 

Prywatność jest prawem przyznawanym każdej jednostce. Prywatność leży u podstaw wolności słowa, zrzeszania się i zgromadzeń. Wszystko to jest niezbędne dla wolnego i w pełni demokratycznego społeczeństwa.

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

By zadbać o swoje bezpieczeństwo w Internecie, należy przestrzegać tych 10 zasad bezpiecznego korzystania z sieci:

  • Korzystaj z mocnych haseł
  • Korzystaj tylko z zaufanych sieci
  • Używaj kluczy sprzętowych
  • Stosuj oprogramowanie antywirusowe
  • Nie otwieraj podejrzanych maili
  • Aktualizuj przeglądarkę i system operacyjny
  • Odwiedzaj jedynie bezpieczne strony
  • Nie działaj pod wpływem emocji
  • Nie klikaj w wyskakujące ekrany i podejrzane reklamy
  • Nie podawaj swoich danych osobowych

Mocne hasla

Przez zwrot mocne hasło należy rozumieć zbiór znaków w postaci liter, cyfr i znaków specjalnych, który liczy sobie ich łącznie więcej niż sześć. Najlepiej mieć hasło zbudowane z co najmniej 12 znaków. Takie jednak znacznie trudniej zapamiętać, dlatego warto stosować zasadę: im więcej tym lepiej.

Oprogramowanie antywirusowe

Do pewnego stopnia oprogramowanie antywirusowe stanowi barierę ochronną naszych urządzeń przed niechcianymi szkodliwymi programami. Im większa baza informacji o wirusach w danym oprogramowaniu antywirusowym, tym lepiej i szybciej antywirus zablokuje złośliwe oprogramowanie.</span

Nie otwieraj podejrzanych e-maili

Jeżeli do naszej skrzynki pocztowej wpadł podejrzany mail, lub mail od kogoś nieznajomego, to nie klikajmy w linki w jego treści i nie wchodźmy w załączniki. Częstą praktyką internetowych złodziei jest podszywanie się pod znane marki od których często dostajemy maile. Może być to informacja o paczce, której tak naprawdę nie ma, albo potwierdzenie zakupu, którego wcale nie dokonaliśmy.

Odwiedzaj jedynie bezpieczne strony

Niekiedy strony internetowe posiadają certyfikat z niezaufanego źródła. Przeglądarki z reguły to wykrywają i dają użytkownikowi o tym znać. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy strona pomimo tego jest bezpieczna, lepiej ją opuścić. Przestrzeganie tej zasady bezpiecznego korzystania z sieci na pewno nieraz może nas uratować przed wyciekiem danych.

Prawa autorskie

Prawa autorskie przysługują twórcy dowolnego utworu –
stworzony utwór nie musi nawet być skończony i może posiadać różnorodną formę.
jeśli nie wiesz czym są prawa autorskie zapraszamy również do przeczytania
podsumowania najważniejszych informacji o prawach autorskich, które omówiliśmy
we wcześniejszym artykule . prawa autorskie zaczynają przysługiwać od razu tj.
od chwili rozpoczęcia pracy nad utworem. warto jednak zastanowić się co zrobić
w przypadku, w którym twórca zechce przenieść prawa autorskie na kogoś innego?
w poniższym artykule odpowiemy na pytanie w jaki sposób prawidłowo przenieść
prawa autorskie do utworu i w jakiej formie należy tego dokonać. 

 

Jak przeniesc prawa autorskie?

Instytucja przeniesienia praw autorskich jest bardzo popularna wśród wielu twórców. wiąże się ona bezpośrednio z chęcią uzyskiwania korzyści ze stworzonych utworów. w przypadku całkowitego przeniesienia praw autorskich twórca przenosi na nabywcę prawa możliwość dysponowania utworem i czerpania z niego dalszych zysków. dla prawidłowego przeniesienia autorskich praw majątkowych konieczne jest sporządzenie umowy przeniesienia praw autorskich, która musi być zawarta w formie pisemnej. oznacza to, że umowa musi zostać podpisana własnoręcznie przez obie strony tj. zarówno przez twórcę jak i nabywcę praw. zawarcie umowy z pominięciem formy pisemnej będzie równoznaczne z nieskutecznością przeniesienia praw na nabywcę.ie należy tego dokonać.

 

 

Do czego sluzy Creative Commons?

Twórca korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umozliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależnych.Wszystkie licencje Creative Commons posiadają cechy wspólne (poszanowanie praw autorskich osobistych) oraz dodatkowe warunki wybrane przez licencjodawcę (czy twórcę). Warunki licencyjne są niczym klocki – zasady określone przez daną licencję są wynikiem złożenia razem dwóch lub trzech takich warunków. Licencje Creative Commons nie naruszają wolności, które przyznaje prawo autorskie wszystkim użytkownikom w ramach dozwolonego użytku i prawa cytatu. Użycie licencji pozwala na jednoznaczne definowanie dodatkowych uprawnień dla użytkowników (licencjobiorców). Licencjobiorca musi zawsze dochować warunków licencji, w innym wypadku licencja automatycznie wygasa. Oznacza to konieczność poprawnego informowania o autorze i jego prawach na każdej kopii utworu oraz zakaz korzystania ze środków ograniczających dostęp do tych utworów.

Cztery podstawowe warunki licencji CC

 Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.
 Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych.
 Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
 Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

Przekierowywania na jezyki