Licencje Creative Commons

Co to jest licencja?
Licencja Creative Commons to dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z produktu firmowego, znaku handlowego lub patentu. Licencja ta polega na udostępnieniu przez twórcę swój utwór, pod określonymi warunkami, objęty majątkowymi prawami autorskimi.

Jak działa licencja Creative Commons?
Twórca korzystający z licencji posiada prawa autorskie, jednocześnie, tym samym dając możliwość kopiować i rozpowszechnić, wykorzystywać w określonych warunkach przez innych oraz czy będą odbywać się na stopie niekomercyjnej i decydować o powielaniu utworu.

 

Kiedy można jej używać?
Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem strony CC:
Podczas używania licencji CC przyzwolone jest kopiowanie, rozprowadzanie oraz używanie jej do celów niekomercyjnych utworów objętych prawem autorskim.

Zalety oraz wady licencji Creative Commons

Do zalet licencji na pewno zaliczyć można  brak obciążeń przy drukowaniu z racji na przyzwolenie na podanie tylko linku do treści licencji. Użytkownicy zaliczają do zalet tworzenie możliwości dochodu pasowego i możliwości biznesowych. Licencja Creative Commons ułatwia dojścia na rynki zagraniczne i rozwija unikalne podejście marketingowe.

Do wad licencji CC zalicza się brak wyraźnie wytyczonych wartości lub warunków które powinny spełniać wszystkie licencje i brak zgodności licencji z innymi licencjami wolnego oprogramowania. Konstrukcja licencji Creative Commons jest sprzeczna z polskim prawem, a także częściowo bardzo problematyczna. Te problemy nie dotyczą tylko zgodności z przepisami ustawy o prawie autorskim ale także z przepisami kodeksu cywilnego. Prawo polskie nie uznaje bezterminowego charakteru umów licencyjnych i braku możliwości ich odwołania.

Na co pozwalają licencje Creative Commons?

Licencje CC pozwalają na określony w nich sposób wykorzystania utworu prawa autorskiego. Licencje Creative Commons można zastosować do każdego utworu w rozumieniu prawa autorskiego (np. książka, film, piosenka, zdjęcie, obraz itd.)
Twórca korzystając z licencji zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależnych.
Licencje Creative Commons używa większość młodych ludzi otwierające swoje firmy i działalności, młodzi ludzie używają ich do prezentacji. Użytkownicy nie są obciążeni kosztami za używanie licencji. Użytkownikami są indywidualni twórcy po duże firmy i instytucje.
Creative Commons używamy w celu stworzenia kompromisu między pełną ochroną praw autorskich, a dzieleniem się twórczością z innymi.

 

Aby móc korzystać z licencji CC należy umieścić notkę licencyjną. Musi ona towarzyszyć każdemu materiałowi które jest udostępniane na warunkach CC. Notka ta istnieje po to by pogodzić ochronę praw twórców i swobodę społecznego dzielenia się treścią.
Notka licencyjna powinna zwierać:
– Wskazanie autora
– Wskazanie rodzaju licencji CC wraz z linkiem do jej objaśnienia
– Wskazanie tytułu utworu
– Link do źródła utworu
Licencja CC pozwala korzystać z ich narzędzi tzn. zachować prawa autorskie, jednocześnie umożliwiając innym kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z utworów – przynajmniej w celach niekomercyjnych. Każda licencja CC zapewnia, że prawa licencjodawcy zostaną uszanowane tak długo jak będzie istniała.

Podsumowując:

  • Licencje Creative Commons wymagają oznaczenia autorstwa i notki licencyjnej.
  • Notka licencyjna powinna zostać umieszczona w miejscu widocznym i racjonalnym, biorąc pod uwagę całość danego projektu.
  • Brak oznaczenia autorstwa jest naruszeniem praw autorskich twórcy udostępniającego na licencji CC i może skończyć się dla Ciebie nieprzyjemnie.
  • Wyjątkiem jest licencja CC0, która gwarantuje dowolność w korzystaniu z utworu. Zatem jeśli chcesz mieć święty spokój, szukaj materiałów na tej licencji.