Grupy hakierskie oraz ich działania#94 #GR

Kim tak właściwie jest grupa Anonymous?
“Jesteśmy Anonymous. Jesteśmy legionem. Nie wybaczamy. Nie zapominamy. Oczekujcie nas” – to hasło, które hakerzy z grupy Anonymous umieszczają na przejętych stronach i używają w nagraniach na YouTube. […]

Safe in the network

The Internet is a huge source of information. It has many positive sides, but we can expose ourselves to a risk that is not apparent at first glance.

Some of the most dangerous threats on the network include:

• Malware, ie different types of viruses, fake websites

• SPAM, unwanted or unnecessary electronic messages

• Phishing one of the most popular hacking […]

Creative Commons Licenses

What is a license?
A Creative Commons license is a legal document or agreement that sets out the terms and conditions for the use of a product, trademark or patent. This license consists of the author making available his copyrighted work under certain conditions.

Licencja Creative Commons

Co to jest licencja?
Licencja Creative Commons to dokument prawny lub umowa, określająca warunki korzystania z produktu firmowego, znaku handlowego lub patentu. Licencja ta polega na udostępnieniu przez twórcę swój utwór, pod określonymi warunkami, objęty majątkowymi prawami autorskimi. […]

Bezpieczni w sieci

Internet to ogromne źródło informacji. Posiada wiele pozytywnych stron, jednakże możemy narazić się na niebezpieczeństwo którego nie widać na pierwszy rzut oka.

Wśród najniebezpieczniejszych zagrożeń w sieci można wymienić:
-Złośliwe oprogramowanie, czyli różnego rodzaju wirusy, fałszywe witryny […]

Otwarte zasoby muzealne

Otwarte zasoby muzealne to wszelkie zasoby edukacyjne, do których istnieje w pełni otwarty dostęp. Dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnienie za pomocą dowolnych technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych. […]

Wikipedia Centrum Wiedzy

Czym jest Wikipedia? Wikipedia to darmowa cyfrowa encyklopedia, która pozwala każdemu swobodnie dzielić sie wiedzą i ja nabywać. Wikipedia powstała z hawajskiego słowa “Wiki”, co oznacza “szybko” i encyklopedii. Dlatego można bezpiecznie uważać Wikipedię za “szybką encyklopedię”. […]

Legalne zrodla w internecie (Angielski)

Privacy on the Internet Privacy is a right granted to every individual. Privacy underpins freedom of speech, association and assembly. All of these are essential to a free and fully democratic society. […]

Legalne zrodla w internecie (Grecki)

Απόρρητο στο Διαδίκτυο Η ιδιωτική ζωή είναι ένα δικαίωμα που παρέχεται σε κάθε άτομο. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής στηρίζει την ελευθερία του λόγου, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για μια ελεύθερη και πλήρως δημοκρατική κοινωνία. […]

Jak stworzyć bezpieczne hasło. greek

Πώς να δημιουργήσετε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Ποιος είναι ο κωδικός πρόσβασης Ο κωδικός πρόσβασης είναι μια συμβολοσειρά που χρησιμοποιείται συνήθως όταν συνδέεστε σε διάφορους τύπους πόρων, όπως λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, πύλες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ. λπ. Οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να αποτελούνται από γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες ή σύμβολα. […]