CNK

Is the Copernicus Science Center worth your attention?

A true paradise for lovers of science, not just for children! Here you can discover the secrets of nature, carry out your own experiments and have fun. […]

Bezpieczeństwo w internecie (angielski)

The Internet is a worldwide system of connections between computers, referred to as a network of networks, allows the exchange of information and creates a network of services such as www or mail, without it our lives would be more difficult. It is a treasure trove of […]

Bezpieczeństwo w internecie (grecki)

Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο σύστημα συνδέσεων μεταξύ υπολογιστών, το οποίο αναφέρεται ως δίκτυο δικτύων, επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και δημιουργεί ένα δίκτυο υπηρεσιών όπως το www ή το ταχυδρομείο, χωρίς το οποίο η ζωή μας θα ήταν πιο δύσκολη. Είναι ένας θησαυρός γνώσεων, αλλά μπορεί να είναι […]

Bezpieczeństwo w internecie

Internet jest to ogólnoświatowy system połączeń między komputerami, okreslany jako sieć sieci, pozwala na wymianę informacji i pozwala na stworzenie sieci usług np. www czy poczta, bez niego nasze życie byłoby trudniejsze. Jest on skarbnicą wiedzy jednak bywa zdradliwy dlatego należy pamiętać o kilku zasadach […]

Cyber bezpieczeństwo – Pozyskiwanie legalnych źródeł (Grecki)

Τι είναι το διαδικτυακό απόρρητο;
Βασίζεται κυρίως στην προστασία των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του δικτύου μέσω κρυπτογράφησης, καθώς και στην προστασία των δεδομένων που παραμένουν σε διάφορους τύπους διακομιστών ή εφαρμογών. Το πρώτο στοιχείο υλοποιείται συνήθως με την κρυπτογράφηση των συνδέσεων.

Πώς να σερφάρετε στο Διαδίκτυο με ασφάλεια;
Η πλοήγηση στο Διαδίκτυο δεν αφορά μόνο την επίσκεψη στους αγαπημένους σας ιστότοπους, αλλά και τις ηλεκτρονικές [..]

Cyber bezpieczeństwo – Pozyskiwanie legalnych źródeł (Angielski)

What is online privacy?
It is mainly based on the protection of data transmitted over the network through encryption, as well as the protection of data left on various types of servers or applications. The first element is usually realised by encrypting connections.

How to surf the Internet safely?
Surfing the Internet is […]

Cyber bezpieczeństwo – najlepsze antywirusy (Grecki)

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι το σύνολο των τεχνικών, διαδικασιών και πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την προστασία των δικτύων πληροφοριών, των συσκευών, των προγραμμάτων και των δεδομένων από επιθέσεις, βλάβες ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η ασφάλεια στον […]

Cyber bezpieczeństwo – najlepsze antywirusy (Polski)

Cyberbezpieczeństwo (ang. cybersecurity) – ogół technik, procesów i praktyk stosowanych w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem. Cyberbezpieczeństwo bywa także określane jako [..]

Cyber bezpieczeństwo – Pozyskiwanie legalnych źródeł (Polski)

Czym jest prywatność w sieci?
Opiera się głównie na ochronie danych przesyłanych w sieci poprzez szyfrowanie, a także ochronie danych pozostawionych na różnego typu serwerach czy aplikacjach. Pierwszy element jest realizowany przeważnie przez szyfrowanie połączeń.

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? […]